Jak prowadzona jest ewidencja czasu pracy?

rejestrator czasu pracy

Wyliczenie wysokości wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za jego pracę, możliwe jest tylko wtedy, gdy prawidłowo prowadzona jest ewidencja czasu pracy. Program służący do jej ustalenia powinien być więc niezawodny i umożliwiać dopełnienie wszelkich procedur leżących po stronie pracodawcy.

Ewidencja czasu pracy – program to nie wszystko

Dzięki prowadzeniu rejestrów czasu pracy wszystkich podwładnych właściciel firmy może jednoznacznie określić, za ile przepracowanych godzin należy zapłacić każdemu pracownikowi. W wykazach musi pojawić się informacja o ewentualnym czasie poświęconym na pracę w niedziele i święta oraz nadgodzinach, ale także o dniach wolnych, które otrzymał sumienny pracownik w zamian za wytężoną pracę w ramach godzin nadliczbowych. Prawidłowa ewidencja umożliwia również wyliczenie dni wolnych, które przysługują wszystkim osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Trzeba do niej koniecznie dołączyć wnioski o udzielenie czasu wolnego, który ma stanowić rodzaj rekompensaty za wyrobione nadgodziny. Proces prowadzenia ewidencji czasu pracy określa wiele surowych zasad, od których istnieją także nieliczne wyjątki. Ich znajomość jest konieczna, by uniknąć problemów związanych z niewłaściwym wypełnianiem obowiązków ze strony właściciela firmy. Za wykryte podczas kontroli uchybienia w prowadzeniu rejestru czasu pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracodawca może zostać dotkliwie ukarany – grozi mu grzywna wynosząca od 1 000 do 30 000 zł.

Ewidencja czasu pracy w wersji elektronicznej

Specjalistyczne programy do prowadzenia rejestrów czasu pracy wspierają pracodawcę w realizacji ustawowego obowiązku i zarazem oferują wiele przydatnych funkcjonalności. Dzięki nim można na przykład ewidencjonować samochody służbowe, rozliczać delegacje zbiorcze, układać plany urlopowe dla grup pracowników lub rozliczać wykonanie zleceń na podstawie liczby przepracowanych godzin – procentowo lub kwotowo. To wszystko ułatwia prowadzenie działań, których owocem powinna być prawidłowo wykonana ewidencja czasu pracy. Program niejednokrotnie pozwala również na intuicyjne zarządzanie nieobecnościami wszystkich pracowników oraz wydrukowanie gotowych dokumentów, np. karty zasiłkowej.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy nie jest prostym zadaniem, szczególnie w przypadku dużych i średniej wielkości przedsiębiorstw, które zatrudniają niekiedy nawet kilkuset pracowników. Warto więc maksymalnie zautomatyzować wszystkie procesy z nią związane, aby uniknąć błędów oraz zaoszczędzić cenny czas.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *