Międzynarodowe stosunki gospodarcze – opis kierunku

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Polska jest jednym z państw europejskich aktywnie uczestniczących w procesach integracji, co wiąże się z otwarciem gospodarki krajowej na handel zagraniczny. W związku z tym potrzebni są specjaliści, którzy będą umieli doradzać firmom wchodzącym na światowe rynki. Dlatego też na uczelniach istnieje kierunek o nazwie „międzynarodowe stosunki gospodarcze”.

Czego można się nauczyć na tym kierunku?

Międzynarodowe stosunki gospodarcze są dziedziną naukową, która powstała na bazie teorii ekonomii i polityki gospodarczej w skali gospodarki światowej. Przedmiotem jej zainteresowania są również elementy związane ze globalnymi stosunkami polityczno-społecznymi między różnymi krajami. Specjaliści z tej dziedziny badają również procesy globalizacji i integracji ekonomicznej, skupiając się na zasadach współpracy między podmiotami gospodarczymi.

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek o profilu ekonomicznym, na którym kształci się przyszłych specjalistów zajmujących się biznesem i finansami na rynku międzynarodowym. Osoba, która ukończy ten akademicki kierunek będzie znała mechanizmy funkcjonowanie gospodarki światowej, finansów międzynarodowych oraz ponadnarodowych korporacji. Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek wyjątkowy, gdyż w programie nauczania szczególny nacisk kładzie się na międzynarodowy wymiar funkcjonowania podmiotów gospodarczych, rynków i gospodarek.

Co będzie umiał absolwent Międzynarodowych stosunków gospodarczych?

Absolwent tych studiów będzie miał tak dużą wiedzę z zakresu finansów międzynarodowych, że będzie mógł zajmować stanowiska operacyjne i analityczne, a także menedżerskie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych działających na rynku międzynarodowym. Co niezwykle ważne, będzie posiadał specjalistyczną wiedzę, na przykład umiejętność zawierania transakcji walutowych na rynku forex w czasie rzeczywistym a także zdolność do umiejętnego wyszukiwanie danych w serwisie Thomson Reuters, poparta stosownym certyfikatem, który jest honorowany przez międzynarodowe instytucje finansowe. Absolwent tego kierunku będzie również wiedział, jak wycenić spółki, szacować ryzyko kursowe, a także łączyć przedsiębiorstwa w celu zwiększenia ich konkurencyjności.

Należy również dodać, iż osoba, która zdobędzie dyplom ukończenia Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, musi biegle mówić i pisać w języku obcym.

Studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze są niezwykle ciekawe, gdyż mają interdyscyplinarny charakter, a ich absolwent będzie dysponował dużą wiedzą na temat procesów i zjawisk ekonomicznych w skali globalnej , makro- i mikroekonomicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *