Logistyka – szkolenia i kursy

Logistyka to dziedzina, która towarzyszy człowiekowi od zawsze i występuje we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego kraju. Logistycy są potrzebni w przedsiębiorstwach handlowych czy usługowych, w portach, na lotniskach, w sądownictwie, służbie zdrowia; jednym słowem, wszędzie. Stąd duże zainteresowanie pracowników kursami dokształcającymi w tej dziedzinie. W odpowiedzi na potrzeby rynku organizuje się szkolenia z logistyki.

Czym zajmuje się logistyka?

Zadaniem logistyki jest usprawnianie zarządzania procesami przepływu różnych zasobów (wyrobów,  środków  finansowych, informacji,  pracowników  itp.) tak, by zaspokoić potrzeby wszystkich uczestników wymiany dóbr. W przedsiębiorstwie logistyka koncentruje się na integracji procesów gospodarczych wewnątrz przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja),  a także na przekazywaniu dóbr między przedsiębiorstwami. Działaniami logistycznymi są procesy planowania,

realizowania,  kontrolowania, a także efektywnego i sprawnego  przepływu surowców, materiałów do produkcji i wyrobów gotowych. Specjalista do spraw logistyki, bez względu na to, na jakim poziomie (studia czy kurs) odbył szkolenia z logistyki, w firmie pełni ważną funkcję, gdyż przyczynia się do sprawnego zaspokajania potrzeb klientów. Musi więc być dobrze przygotowany, bo spoczywa na nim duża odpowiedzialność.

Czego można się nauczyć na szkoleniach z logistyki?

Kurs, który uczyni z nas specjalistę do spraw logistyki można odbyć nawet korespondencyjnie. Ważne jest, by problematyka poruszona w programie kursu była zgodna ze standardami Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA). Szkolenia z logistyki muszą dostarczać rzetelnej wiedzy o systemie informacyjnym i strategiach logistycznych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.  Po pozytywnym zakończeniu kursu logistyk musi wiedzieć, jak zarządzać magazynami, zapasami, transportem oraz przepływem materiałów i informacji. Wybierając szkolenie, musimy wiedzieć, gdzie chcemy pracować tak, by dobrać kurs do naszych potrzeba. Spośród dużej liczby szkoleń z logistyki są na przykład takie, które skupiają się na organizacji transportu, a po ich ukończeniu będziemy posiadać wiedzę na temat aspektów prawnych dotyczących transportu i spedycji, choćby zagadnienia czasu pracy kierowców i standardów obsługi klienta.

Szeroka oferta szkoleń z logistyki pozwala na wybranie kursu dostosowanego do naszych potrzeb. Szkolenie pozwalają na uzyskanie podstawowej wiedzy, która pozwala na planowanie elementów z łańcucha dostaw, czyli zarządzanie logistyką łańcucha. Bez względu na to, jaki rodzaj szkolenia wybierzemy, musimy pamiętać, że logistyka to niezwykle ciekawa, ale i trudna dyscyplina, wymagająca dużej ilości pracy własnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *