Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

analiza biznesowa w firmie

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa oparta jest na szeregu metod, dzięki którym można w dużym przybliżeniu ocenić szanse powodzenia przedsięwzięcia, a także określić, jakie czynniki mogą mu zagrozić. Jak powinna być prowadzona analiza biznesowa i jakie metody obejmuje?

Oceń konkurencję – analiza biznesowa

Konkurencja nie śpi i depcze Twojej firmie po piętach? W takiej sytuacji warto przeprowadzić analizę konkurencyjnych przedsiębiorstw, żeby ocenić sposób ich funkcjonowania oraz strategie, którymi się kierują. Bardzo ważne jest ustalenie liczby bezpośrednich konkurentów, którzy mogą realnie zagrozić działaniu Twojej firmy. Warto wykorzystać w tym celu tzw. koncepcję pięciu sił Portera, która koncentruje się na analizie atrakcyjności całego sektora dla potencjalnych konsumentów. Dzięki wykorzystaniu tej metody ustalisz, jakie jest nasilenie walki konkurencyjnych przedsiębiorstw wewnątrz Twojej branży i ocenisz, czy Twoja firma ma szansę zwyciężyć w jakiejś kategorii. Analiza biznesowa powinna opierać się na precyzyjnych danych, bowiem tylko wtedy jest rzetelna i daje klarowny obraz wszystkich konkurencyjnych podmiotów.

Jak analiza biznesowa wpływa na działanie firmy?

Dobrze przeprowadzona analiza biznesowa firmy może ochronić ją przed poważnymi błędami, które wynikają nie tylko z niedoszacowania kosztów, ale także ze zbyt optymistycznego podejścia do prowadzonego biznesu. Zagrożenia czyhają na każdym kroku, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia można skutecznie zminimalizować, jeśli odpowiednio wcześnie zastosujemy specjalistyczne metody związane z analizą biznesową przedsiębiorstwa. Do najbardziej znanych metod należy model analizy SWOT, czyli technika polegająca na ustaleniu mocnych i słabych stron prowadzonego lub planowanego przedsięwzięcia, a także określeniu prawdopodobnych zagrożeń i szans, które można wykorzystać przy prowadzeniu biznesu. Analiza biznesowa oparta o metody SWOT uwzględnia także kiedy mogą pojawić się pierwsze zyski firmy. Wykonując ją należy oprzeć się na wielu elementach firmy – zarówno na obszarze zasobów ludzkich, jak i zarządzania, sprzedaży czy technologii.

Wykorzystaj szanse i mocne strony

Poprawnie przeprowadzona analiza biznesowa pomaga przedsiębiorcom dostrzec najlepsze strony prowadzonego biznesu praz wykorzystać jego potencjał. Właściwa identyfikacja mocnych stron to jedna z wielu dróg do sukcesu. Dzięki niej można rozwinąć najbardziej rokujące sektory firmy, a także wyeliminować te, które w dłuższej perspektywie nie będą przynosić zysku lub nawet zaczną generować straty.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *