Dzień: 15 listopada 2018

Kiedy można mówić o porwaniu rodzicielskim?

Coraz częściej się zdarza, że spory pomiędzy rozstającymi się małżonkami przenoszą się na małe dzieci. Jedna ze stron utrudnia drugiej kontakty, stawia drugiego rodzica w negatywnym świetle czy nawet posuwa się do wywiezienia w nieznane miejsce. Często dochodzi do tego

Read More