Dzień: 19 lipca 2016

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – opis kierunku

Polska jest jednym z państw europejskich aktywnie uczestniczących w procesach integracji, co wiąże się z otwarciem gospodarki krajowej na handel zagraniczny. W związku z tym potrzebni są specjaliści, którzy będą umieli doradzać firmom wchodzącym na światowe rynki. Dlatego też na

Read More